El coneixement del món local en temps de la intel·ligència artificial